Yucom

Author's details

Date registered: 26/05/2012

Latest posts

  1. Support Serbia in flooded areas — 17/05/2014
  2. Tabloidno uterivanje straha — 04/04/2014
  3. Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova sastao se sa Zaštitnikom građana i predstavnicima JUKOM-a i Misije OEBS-a u Srbiji — 26/02/2014
  4. Janković: Depolitizacija nije izvršena — 05/02/2014
  5. Prisluškivati samo iz jednog centra — 05/02/2014

Most commented posts

  1. Tabloidno uterivanje straha — 1 komentar
  2. Anketa o reformi pravosuđa — 1 komentar

Author's posts listings

Dec 26

Predlog Kodeksa dobre uprave

Pravilo 1. Kodeks

1. Kodeks dobre uprave (u daljem tekstu: Kodeks) je opšti okvir pravilnog administrativnog ponašanja (dobre uprave) za organe javne vlasti i javne službenike, koji sadrži profesionalne standarde i etička pravila ponašanja za obavljanje službenih poslova i ostvarivanje komunikacije sa građanima.

2. Građani, u smislu ovog kodeksa, su sva fizička i pravna lica – bez obzira na državljanstvo i sedište, kao i grupe lica koja ostvaruju komunikaciju sa organima javne vlasti i javnim službenicima.

Pravilo 2. Oblast primene

1. Pravila ovog kodeksa dužna su da primenjuju izabrana, imenovana i postavljena lica, državni službenici, nameštenici i druga lica (u daljem tekstu: javni službenici) kada obavljaju nadležnosti i poslove državnog organa, drugog organa ili organizacije, preduzeća ili ustanove kojima su poverena javna ovlašćenja (organi javne vlasti).

2. Kodeks ne isključuje primenu posebnih pravila koja su uspostavljena ili se mogu uspostaviti za određeni organ javne vlasti ili kategorije javnih službenika.

Pročitajte više »

Dec 26

Preporuka Opštini Bujanovac

Управа општине Бујановац – Одељење за јавне службе и друштвене делатности – просветна инспекција начинила је прoпуст у раду, који се огледа у непредузимању мера које просветном инспектору стоје на располагању, након што утврди да образовно – васпитна установа, над чијим је радом извршен инспекцијски надзор, није поступила по мерама наређеним решењем просветног инспектора.

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Управи општине Бујановац – просветној инспекцији следећу

П Р Е П О Р У К У

Просветни инспектор Управе општине Бујановац размотриће предузимање мера на које је законом овлашћен, због одбијања директора Предшколске установе„Наша радост“ из Бујановца да поступи по решењу просветног инспектора бр. 614-23 од 23. 02. 2011. године, имајући у виду одредбе закона и разлоге правичности.

Pročitajte više »

Nov 24

Održan okrugli sto “Sprovođenje preporuka Zaštitnika građana”

U petak 23. novembra 2012, u prostorijama Kancelarije Zaštinika građana održan je okrugli sto „Sprovođenje preporuka Zaštitnika građana“ u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradskog centra za ljudska prava.

Pročitajte više »

Nov 17

Monitoring poseta Opštini Bujanovac

U petak 16. novembra 2012. istraživački tim YUCOM-a i Beogradskog centra za ljudska prava održao je sastanak sa predstavnicima opštinskih vlasti u Bujanovcu povodom sprovođenja preporuke koja se odnosi na utvrđenu “lošu upravu” opštinske prosvetne inspekcije…

Pročitajte više »

Nov 08

Defensor del Pueblo – Zaštitnik građana Španije

Istorijski koreni ustanove Ustav iz 1978. godine je uveo instituciju Ombudsmana (na španskom Defensor del Pueblo – doslovno zaštitnik naroda) u španski politički i pravni sistem. Međutim, neki komentatori su sugerisali da je ova ustanova imala svoje manje ili više direktne istorijske korene, ne samo u Skandinaviji, odakle potiče, već i u samoj Španiji. Kao …

Pročitajte više »

Nov 01

EK: Kancelarija zaštitnika građana efikasna i pristupačnija

   Evropska komisija (EK) je 10. oktobra 2012. objavila godišnji izveštaj o napretku u kojem su opisani napori zemalja kanididata za članstvo u EU i zemlja potencijalnih kandidata koji su učinjeni u proteklih dvanaest meseci radi približavanja evropskim političkim i institucionalnim standardima. Nakon što je prošlogodišnji izveštaj pohvalio Srbiju, ovogodišnji je osrednje ocenio rezultate o …

Pročitajte više »

Oct 25

Zaštitniku građana se za pet godina obratilo 40.096 ljudi

 Prijemnoj službi Zaštitnika građana Saše Jankovića se za pet godina, koliko postoji ta institucija, za pomoć obratilo 40.096 građana Srbije. Kako se navodi u saopštenju, institucija je osnovana sredinom jula 2007. godine, a do 1. jula 2012. godine 40.096 građana kontaktiralo je tu insituciju lično, putem telefona ili skajpa. Takođe, od početka 2012. godine ovoj …

Pročitajte više »

Stariji postovi «

» Noviji postovi