Događaji

Jun 11

Zaštitnik građana zaključio Sporazum o saradnji u obavljanju poslova NPM

Zaštitnik građana je danas zaključio Sporazum o saradnji u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) sa devet udruženja, i to Beogradskim centrom za ljudska prava, Viktimološkim društvom Srbije, Dijalogom, Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, Komitetom pravnika za ljudska prava, Međunarodnom mrežom pomoći, Odborom za ljudska prava Valjevo, Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i Centrom za ljudska prava Niš.

Pročitajte više »

» Noviji postovi