Mediji

May 30

Objavljen izveštaj Evropskog ombudsmana za 2011. godinu

U 2011, Evropski ombudsman P. Nikiforos Diamandouros, pomogao više od 22 000 evropskih građana, preduzeća, nevladinih organizacija i udruženja, sprovodeći istragu po pritužbama, odgovarajući na zahteve za pristup informacijama, i davajući savete putem svog onlajn interaktivnog vodiča…

Pročitajte više »

May 29

Predstavljen godišnji izveštaj Evropskog ombudsmana za 2011. godinu

Predstavljamo Vam godišnji izveštaj Evropskog Ombudsmana za 2011. godinu koji je Evropski ombudsman gospodin P. Nikiforos Diamandouros 22. maja uručio predsedniku Evropskog parlamenta gospodinu Martin Shultz-u. Pregled osnovnih nalaza izveštaja danas je predstavljen široj javnosti na internet sajtu ove institucije, a ceo tekst izveštaja je od danas dostupan za preuzimanje.

Pročitajte više »

May 29

Janković : Uprava ne poštuje prava građana

Заштитник грађана Саша Јанковић у годишњем извештају о раду те институције који је достаљен Скупштини Србије, оценио да администрација у Србији недовољно поштује права грађана.

У годишњем извештају о раду Заштитиника грађана који је достављен Скупштини Србије, оцењено да администрација у Србији недовољно поштује права грађана.

“Управа у Србији у великој мери окренута је према себи, а не према грађанима и њиховим правима и на закону заснованим интересима”, рекао је Заштитник грађана Саша Јанковић у извештају о раду те институције у 2009. години који је достављен Скупштини Србије.

Pročitajte više »

May 29

Posao zahvaljujući partijskoj pripadnosti

Prošle godine zaštitniku građana obratilo se 12.130 građana, što je 40 posto više nego 2010. godine. Najbrojnije pritužbe odnose se na oblast rada.

Naime, najviše je nezadovoljnih građana koji ne mogu da ostvare pravo na rad, onih koji se žale da poslodavci izbegavaju da ih prijave na obavezno socijalno osiguranje, odnosno da rade na crno, onih koji rade a ne primaju platu…

Po izveštaju koji je zaštitnik građana dostavio Skupštini Srbije, preovlađujući stav građana Srbije je da se posao dobija zahvaljujući partijskoj pripadnosti, rodbinskoj ili nekoj drugoj vezi. Veći broj pritužbi odnosi se i na postupanje Inspekcije rada. Građani su se žalili i na nesklad između donetih zakona i onoga što se događa u stvarnom životu. Zaštitnik građana ističe da je niz pravnih akata za zaštitu ljudskih prava ostao “mrtvo slovo” na papiru.

Pročitajte više »

May 29

TRAGOM – Zaštitnik građana Saša Janković objavio redovni godišnji izveštaj Ministarstva najviše kršila prava građana

Beograd – Zaštitnik građana Saša Janković utvrdio je propuste u radu državnih organa koji su dovodili do povrede prava građana prošle godine i zbog toga je uputio 217 preporuka da se uočeni propusti otklone, od kojih skoro četvrtinu čine preporuke ministarstvima. Najviše propusta, potom, uočeno je u radu ustanova u oblasti obrazovanja, uprava u sastavu ministarstava, lokalne samouprave i ustanovama socijalne zaštite.

U izveštaju ombudsmana navodi se da su do kraja godine organi u roku izvršili više od polovine preporuka, odnosno 116, četvrtina njih nije izvršena, dok kod 47 preporuka do naznačenog datuma još nije istekao rok ostavljen organima za postupanje. Što se tiče ministarstava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije postupilo po osam preporuka zaštitnika građana…

Pročitajte više »

May 29

Građani zaslužuju dobru upravu

Obaveza organa vlasti je da svoj posao radi na način koji građaninu omogućava da najpotpunije i efikasnije ostvari svoja prava, da mu obaveze svede na nužnu meru i stvori najbolje uslove za ostvarivanje zakonitih interesa
Zaštitnik građana je relativno nova institucija kod nas, i njegova dužnost po onoj narodnoj trebalo bi da bude da građani ne završe u ćorsakaku „gde te kadija tuži i kadija ti sudi”. Čini se da će za zaštitnika građana posla biti sve više i više, jer građani se najčešće žale na ćutanje i nerad državnih činovnika, besmislene birokratske zahteve, na greške službenika koje moraju sami da ispravljaju i plaćaju… Zaštitniku se žale i zbog nepoštovanja i ignorisanja sudskih odluka, ali i zbog kršenja prava posebno ranjivih grupa: dece, osoba lišenih slobode, pripadnika nacionalnih manjina, kao i građana sa invaliditetom.

Pročitajte više »

May 29

Ombudsman: Pravo na dobru upravu uneti u Ustav

BEOGRAD – Ombudsman Saša Janković izjavio je danas da će se prilikom prve naredne izmene Ustava Srbije založiti za to da se u najviši pravni akt unese i pravo građana na dobru upravu, čime bi se prekinuli predugi i skupi postupci pred organima javne vlasti.

„Smatram da u prvu narednu izmenu Ustava treba da uđe i pravo na dobru upravu, kao jedno od temeljnih ljudskih prava”, kazao je Janković agenciji Beta.

Pročitajte više »

Stariji postovi «

» Noviji postovi