Ombudsmani u EU

Nov 08

Defensor del Pueblo – Zaštitnik građana Španije

Istorijski koreni ustanove Ustav iz 1978. godine je uveo instituciju Ombudsmana (na španskom Defensor del Pueblo – doslovno zaštitnik naroda) u španski politički i pravni sistem. Međutim, neki komentatori su sugerisali da je ova ustanova imala svoje manje ili više direktne istorijske korene, ne samo u Skandinaviji, odakle potiče, već i u samoj Španiji. Kao …

Pročitajte više »

Oct 15

Ombudsman u Austriji

Ombudsman (na nemačkom Volksanwalt – doslovno narodni advokat ) je poštovana ustanova u Republici Austriji. Njegova uloga je da obezbedi smanjenje osećaja bespomoćnosti građana spram države, posebno spram državne administracije. Ombudsman je uveden 1977. saveznim zakonom, a ustavna kategorija postaje 1982. Njegove nadležnosti se protežu na savezne i institucije saveznih pokrajina, sa izuzetkom Tirola i …

Pročitajte više »

May 29

Ombudsman u Švedskoj

Švedska je prva zemlja koja je uvela instituciju Parlamentarnog ombudsmana (Justitieombudsman) ješ davne 1809. godine, usled čega u ovom kratkom uporetnom pregledu Švedska zaslužuje posebnu pažnju. Nastanak institucije ombudsmana u Švedskoj, neraskidivo je povezan sa jednom drugom institucijom švedskog pravnog sistema – kancelarom pravde.

Pročitajte više »