Ombudsman

Jun 05

Postupanje Ombudsmana Evropske unije

Uvid u dokumenta i saslušanje svedoka član 3(2) Statuta Ombudsmana zahteva da EU institucije pruže Ombudsmanu svaku informaciju koju on zahteva od njih i da mu obezbede pristup dokumentima. Ombudsmanovo ovlašćenje da ima uvid u dokumenta omogućuje mu da proverava kompletnost i tačnost zahtevanih informacija. Dakle, važna garancija za podnesene pritužbe je to što Ombudsman može da sprovodi detaljnu i potpunu istragu. Ombudsmanovo ovlašćenje da ima uvid u dokumenta korišćeno je u 26 slučajeva tokom 2010. godine.

Pročitajte više »

May 29

Ombudsman u Švedskoj

Švedska je prva zemlja koja je uvela instituciju Parlamentarnog ombudsmana (Justitieombudsman) ješ davne 1809. godine, usled čega u ovom kratkom uporetnom pregledu Švedska zaslužuje posebnu pažnju. Nastanak institucije ombudsmana u Švedskoj, neraskidivo je povezan sa jednom drugom institucijom švedskog pravnog sistema – kancelarom pravde.

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman u Crnoj Gori

Ombudsman u Crnoj GorU Crnoj Gori ombudsman je ustanovljen Zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda (2003).[1] Nakon donošenja Ustava Crne Gore (2007), ombudsman postaje ustavna kategorija. Tako, prema Ustavu Crne Gore: „Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je samostalan i nezavisan organ koji preduzima mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda vrši funkciju na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, pridržavajući se i načela pravde i pravičnosti. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda imenuje se na vrijeme od šest godina i može biti razriješen u slučajevima predviđenim zakonom. “(čl. 81)

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman – Croatia

Institucija pučkog pravobranitelja ustanovljena je Ustavom Republike Hrvatske i definiran je kao opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupcima pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti, u postupcima pred Ministarstvom obrane, oružanim snagama i službama sigurnosti, pred tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i štiti pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman u Hrvatskoj

Sa prostora bivše SFRJ Hrvatska je prva država koja je u svoj pravni sistam uvela instituciju ombudsmana pod nazivom Pučki pravobranitelj. Ustavni osnov za uvođenje ove institucije sadržan je u Ustavu Republike Hrvatske iz 1991. godine i glasi: „Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Sabora Republike Hrvatske koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tjelima koja imaju javne ovlasti. Pučkog pravobranitelja bira Zastupnički dom na vrijeme od osam godina. Uvjeti za izbor i razrješenje, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika uređuju se zakonom”.

Pročitajte više »

May 28

EU OMBUDSMAN

Iako je u osnovi ostao povernik parlamenta zadužen da prati kako uprava i izvršna vlast primenjuju zakone, na ombudsmana se danas gleda kao na instituciju čiji je osnovni zadatak zaštita prava građana, posebno od nezakonitog i nepravilnog (tzv. maladministration) rada uprave. Kako se ističe, …skandinavski izraz ombudsman postao je deo našeg svakodnevnog govora, iako je do nedavno bio gotovo nepoznat kako široj, tako i pravnoj javnosti. Danas ne samo da je izraz odomaćen gotovo u svim zemljama sveta, već se i samoj suštini ove institucije pristupa sa velikim uvažavanjem.[1] U raznim zemljama ombudsman, odnosno ombudsperson, ima različite nazive (npr. ombudsman u skandinavskim zemljama, poverenik parlamenta u Velikoj Britaniji,[2] medijator u Francuskoj,[3] pravobranilac prava građana u Poljskoj,[4] narodni zastupnik u Austriji,[5] poverenik u Australiji[6] itd.) i različitu organizaciju (npr. u Austriji je ombudsman kolegijalno telo). Osim toga, moguće je da postoji i više različitih ombudsmana za pojedine oblasti (npr. u Velikoj Britaniji i Nemačkoj u vezi sa zaštitom ličnih podataka u kompjuterizovanim evidencijama koju vode organi uprave).[7]

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman Evropske Unije

Ombudsman Evropske unije

Institucija Ombudsmana u Evropskoj uniji ustanovljena je 1994. godine, Odlukom Evropskog parlamenta o pravilima i opštim uslovima vršenja dužnosti ombudsmana. Ombudsman ima ovlašćenja i dužnosti koje su mu poverile institucije Evropske unije, u skladu sa navedenom Odlukom i sa Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice, Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik i Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju.

Pročitajte više »

Stariji postovi «

» Noviji postovi