Top

Oct 18

Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom i Beogradski centar za ljudska prava obavili monitoring posetu Ministarstvu omladine i sporta

Monitoring tim Komiteta pravnika za ljudska prava i Beogradskog centra za ljudska prava održao je sastanak sa šeficom Odseka za pravne poslove, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa sa pravom EU Ministarstva omladine i sporta, gospođom Anom Kosovac, u sredu 17. oktobra 2012. godine u Palati Srbije. Razgovor je vođen na temu sprovođenja preporuka koju je …

Pročitajte više »

Oct 11

Yucom i Beogradski centar za ljudska prava obavili monitoring posetu Sekretarijatu za poslove legalizacije objekata Gradske uprave Grada Beograda

Monitoring tim Komiteta pravnika za ljudska prava i Beogradskog centra za ljudska prava održao je sastanak sa zamenikom sekretara Sekretarijata za poslove legalizacije objekata Gradske uprave Grada Beograda, gospodinom Daliborom Biševcem, u četvrtak 11. oktobra 2012. godine u zgradi Gradske uprave.

Pročitajte više »

Jun 15

Konsultativni sastanak “Domet preporuka i uticaj autoriteta Zaštitnika građana”

YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava su održali konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva, međnarodnih organizacija i univerzitetskim profesorima. Na konsultativnom sastanku diskutovalo se o pokretanju postupaka zaštite prava pred Zaštitnikom građana i ishodu ovih postupaka, nadležnostima ovog regulatornog tela i uticaju njegovog autoriteta, sprovođenju njegovih preporuka i koracima i metodima koji bi mogli biti korišćeni u praćenju faktičkog ostvarivanja radnji naloženih u preporukama.

Pročitajte više »

May 30

Objavljen izveštaj Evropskog ombudsmana za 2011. godinu

U 2011, Evropski ombudsman P. Nikiforos Diamandouros, pomogao više od 22 000 evropskih građana, preduzeća, nevladinih organizacija i udruženja, sprovodeći istragu po pritužbama, odgovarajući na zahteve za pristup informacijama, i davajući savete putem svog onlajn interaktivnog vodiča…

Pročitajte više »

» Noviji postovi