«

»

May 28

Etički kodeks

Preuzmite dokument >>OVDE<<

Preambula

Međunarodno udruženje ombudsmana (MUO, na engleskom IOA) je udruženje namenjeno postizanju izuzetnosti u praksi ombudsmana. Etički kodeks MUO je zajednički komplet profesinalnih etičkih načela kojih se članovi Udruženja pridržavaju u praksi organizovanja svojih ombudsmana.
Ovaj Etički kodeks se zasniva na tradicijama i vrednostima ombudsmanskih praksi, odslikavajući rešenost da se promoviše etičko postupanje u vršenju uloge ombudsmana i da se održi integritet ombudsmanske profesije.

Ombudsman će biti istinoljubiv i ponašaće se s integritetom,  negujući poštovanje prema svim članovima organizacije kojoj on ili ona služi, i promovisaće proceduralno poštenje u sadržini i u upravljanju organizacijskim praksama, procesima i politikama.

ETIČKA NAČELA

 

NEZAVISNOST

Ombudsman je nezavisan u svojoj strukturi, funkciji i nastupu u stepenu koji se najviše može postići unutar same orgnaizacije.

 

NEUTRALNOST I NEPRISTRASNOST

Ombudsman je po svojoj nameni neutralan, nesvrstan i nepristrasan organ. Ombudsman se ne angažuje u situacijama koje mogu da proizvedu sukob interesa.

 

 

 

POVERLJIVOST

Ombudsman postupa na striktno poverljiv način sa celokupnom komunikacijom sa osobama koji traže njegovu pomoć i ne otkriva nikome tu komunikaciju sem ako ne dobije dozvolu da to uradi. Jedini izuzetak od obaveze čuvanja poverljivosti je kada postoji neposredna opasnosti od nastupanja ozbiljne štete.

 

NEFORMALNOST

Ombudsman, kao jedan neformalni organ, ne učestvuje ni u kakvoj formalnoj sudskoj ili upravnoj procedure koja se odnosi na problem koji su mu upućeni.

Etički kodeks

 

Preambula

Međunarodno udruženje ombudsmana (MUO, na engleskom IOA) je udruženje namenjeno postizanju izuzetnosti u praksi ombudsmana. Etički kodeks MUO je zajednički komplet profesinalnih etičkih načela kojih se članovi Udruženja pridržavaju u praksi organizovanja svojih ombudsmana.
Ovaj Etički kodeks se zasniva na tradicijama i vrednostima ombudsmanskih praksi, odslikavajući rešenost da se promoviše etičko postupanje u vršenju uloge ombudsmana i da se održi integritet ombudsmanske profesije.

Ombudsman će biti istinoljubiv i ponašaće se s integritetom,  negujući poštovanje prema svim članovima organizacije kojoj on ili ona služi, i promovisaće proceduralno poštenje u sadržini i u upravljanju organizacijskim praksama, procesima i politikama.

EtIČKA NAČELA

 

NEZAVISNOST

Ombudsman je nezavisan u svojoj strukturi, funkciji i nastupu u stepenu koji se najviše može postići unutar same orgnaizacije.

 

NEUTRALNOST I NEPRISTRASNOST

Ombudsman je po svojoj nameni neutralan, nesvrstan i nepristrasan organ. Ombudsman se ne angažuje u situacijama koje mogu da proizvedu sukob interesa.

 

 

 

POVERLJIVOST

Ombudsman postupa na striktno poverljiv način sa celokupnom komunikacijom sa osobama koji traže njegovu pomoć i ne otkriva nikome tu komunikaciju sem ako ne dobije dozvolu da to uradi. Jedini izuzetak od obaveze čuvanja poverljivosti je kada postoji neposredna opasnosti od nastupanja ozbiljne štete.

 

NEFORMALNOST

Ombudsman, kao jedan neformalni organ, ne učestvuje ni u kakvoj formalnoj sudskoj ili upravnoj procedure koja se odnosi na problem koji su mu upućeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>