«

»

May 30

Objavljen izveštaj Evropskog ombudsmana za 2011. godinu


U 2011, Evropski ombudsman P. Nikiforos Diamandouros, pomogao više od 22 000 evropskih građana, preduzeća, nevladinih organizacija i udruženja, sprovodeći istragu po pritužbama, odgovarajući na zahteve za pristup informacijama, i davajući savete putem svog onlajn interaktivnog vodiča…

 

više na : http://www.ombudsman.europa.eu

Ombudsman je primio 2 510 pritužbi u 2011 godini, u poređenju sa 2 667 iz 2010. On je “otvorio” rekordan broj od 396 istraga navodnog lošeg upravljanja od strane administracije EU. Ovo predstavlja povećanje od 18 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kada je otvoreno 335 predmeta.

 

U 2011, Španija, sa 361pritužbi, je preuzela vodeće mesto od Nemačke (308) zemlje sa do sada najvećim brojem pritužbi, a slede Poljska (233) i Belgija (190). U odnosu na broj stanovnika, međutim, najveći procenat pritužbi došao je iz Luksemburga i sa Kipra.

 

Kao i u prošlosti, najčešći predmet istraga Ombudsmana u 2011. bio je nedostatak transparentnosti u administraciji EU, uključujući i odbijanje da se dostave dokumenti ili informacije. Pozitivan pomak ove godine odnosi se na to da je procenat slučajeva koji se odnose na transparentnost rada EU organa smanjena sa 33% u 2010. na 25 odsto. Ostali slučajevi se odnose na probleme sa izvršenjem EU ugovora ili sprovođenjem tendera, “nefer postupanje” i diskriminaciju.

 

U 66% od svih “zatvorenih” predmeta u 2011.godini (212 slučajeva), ombudsman je postigao pozitivan ishod, jer su zainteresovane institucije bile spremne da prihvate “prijateljsko poravnanje”, rešile problem, ili dostavile zadovoljavajući odgovor. Ombudsman je utvrdio loše upravljanje u 47 slučajeva, što je blagi porast u odnosu na 40 slučajeva u 2010. godini.

 

Većina istraga “otvorenih” u 2011. odnosila se na postupanje Evropske komisije (58% istraga), slede EU agencije sa 13%, Evropska kancelarija za selekciju kadrova (11%) i Evropski parlament (4%).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>