«

»

Sep 22

Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava održali sastanak sa načelnikom Gradske uprave Kruševac

Predstavnici Komiteta pravnika za ljudska prava i Beogradskog centra za ljudska prava su u četvrtak, 20. septembra 2012. godine obavili monitoring posetu Gradskoj upravi Kruševac. Razgovor sa monitorima vodio je gospodin Bojan Bjelanović, načelnik Gradske uprave Kruševac. Preporuka u dokumentu broj 17-840/10 koju je institucija Zaštitinika građana  uputila ušla je u izbor za praćenje sprovođenja.

Gospodinu Bjelanoviću je predstavljen projekat, a zatim je analizirana  preporuka koja je bila i povod za posetu i iskustva Gradske uprave u sprovođenju preporuka Zaštitnika građana. Tim je obavešten da je Gradska uprava postupila po preporuci u zakonskom roku.

Poseta je bila prilika da se od načelnika Gradske uprave dobiju informacije o uspostavljanju novih mehanizama za komunikaciju sa strankama, modalitetima razmatranja preporuka Zaštitinika građana na kolegijumu organa uprave, praksi upoznavanja zaposlenih u službi sa upućenim preporukama i druga važna pitanja funkcionisanja lokalnih samouprava.

Link ka preporuci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>