«

»

Sep 26

Komitet pravnika za ljudska prava održao sastanak sa predstavnicima MUP-a

Komitet pravnika za ljudska prava održao je sastanak sa predstavnicima MUP-a dana 26.09.2012. godine, povodom praćenja primene preporuke Zaštitnika građana RS br. 12-1007/09 od 30. 12. 2011. godine upućene policijskim upravama u Nišu, Užicu i PU za grad Beograd, a koje se odnosila na unapređenje postupka rešavanja po pritužbama građana. Na sastanku su prisustvovali predstavnici MUP-a: glavni policijski savetnik iz Direkcije policije, Nikola Vuksanović, policijski savetnik Tatjana Todorović, ovlašćeno lice u Kabinetu ministra za nadzor nad rešavanjem pritužbi od strane Komisije, i  glavni policijski savetnik Jasmina Vasiljević, šef Biroa za informacije od javnog značaja u Kabinetu ministra.

Na sastanku je istaknuto da su preporuke Zaštitnika građana shvaćene u ovom državnom organu kao usmerenje za unapređenje službe, te se po njima redovno postupa. Takođe, istaknuti su napori edukacije rukovodioca svih policijskih uprava o Zakonu o zaštitniku građana i obavezama MUP-a koje proističu iz ovog zakona. Neformalne mreže komunikacije za postupanje po preporukama kao i različita uputstva Direkcije policije imaju za svrhu da se obezbedi da svaka organizaciona jedinica poštuje zakonsku obavezu odgovora na preporuke Zaštitniku građana. S druge strane, MUP obaveštava sve policijske uprave o uočenim nepravilnostima od strane Zaštitnika građana, kako bi se sprečile slične povrede u budućnosti.

Link ka preporuci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>