«

»

Oct 18

Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom i Beogradski centar za ljudska prava obavili monitoring posetu Ministarstvu omladine i sporta

Monitoring tim Komiteta pravnika za ljudska prava i Beogradskog centra za ljudska prava održao je sastanak sa šeficom Odseka za pravne poslove, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa sa pravom EU Ministarstva omladine i sporta, gospođom Anom Kosovac, u sredu 17. oktobra 2012. godine u Palati Srbije. Razgovor je vođen na temu sprovođenja preporuka koju je ovom ministarstvu uputio Zaštitnik građana, o komunikaciji i odnosu ministarstva prema instituciji Zaštitnika građana i preporukama koje ovo telo upućuje.

Teme razgovora su, osim sprovođenja konkretnih preporuka, bile i „problematične“ oblasti u radu ovog odseka na predmetima po zahtevima stranaka, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava na nacionalna sportska priznanja, zatim o prednostima neposrednije komunikacije državnih organa sa službom Zaštitnika građana, predlozima za formiranje posebnog mehanizma za komunikaciju sa ovom službom, ali i za pojednostavljenje procedure u komuniciranju.

Takođe, bilo je reči o unapređenju prakse sportskih saveza kada upućuju zahteve ovom ministarstvu za priznanje prava na sportska priznanja,  i o saradnji koju je ovo ministarstvo ostvarilo sa organizacijama civilnog društva u prethodnom periodu.

 

Link ka preporuci

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>