«

»

Jun 15

Konsultativni sastanak “Domet preporuka i uticaj autoriteta Zaštitnika građana”

 

 

 

 

 

Konsultativni sastanak

“Domet preporuka i uticaj autoriteta Zaštitnika građana”

14. jun 2012 godine, YUCOM

YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava su održali konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva, međnarodnih organizacija i univerzitetskim profesorima. Na konsultativnom sastanku diskutovalo se o pokretanju postupaka zaštite prava pred Zaštitnikom građana i ishodu ovih postupaka, nadležnostima ovog regulatornog tela i uticaju njegovog autoriteta, sprovođenju njegovih preporuka i koracima i metodima koji bi mogli biti korišćeni u praćenju faktičkog ostvarivanja radnji naloženih u preporukama.

Praksa pokazuje da nedostaju jasni podaci o tome da li se preporuke Zaštitnika građana faktički ispunjavaju pogotovo kada se radi o sistemskim preporukama. Suštinska implementacija preporuka često nedostaje i neophodno je utvrditi koji su dalji koraci koji bi se mogli preduzeti radi garantovanja stvarne primene preporuka, koji su dometi autoriteta Zaštitnika građana u tom smislu i kako organizacije civilnog društva i ostali relevantni subjekti mogu doprineti ovom procesu.

Saznanja do kojih su došle partnerske organizacije ukazuju na to da organizacije civilnog društva nedovoljno koriste u svom radu mehanizam zaštite ljudskih prava pred Zaštitnikom građana, pogotovo u oblasti dobre uprave koja je u fokusu ovog projekta.

Pre konsultativnog sastanka YUCOM je održao sastanak sa prestavnicima kancelarije ombudsmana. Svrha ovog sastanka bila je da se članovima drugih nevladinih organizacija prenesu saznanja sa sastanaka sa ombudsmanom i da se predoče metode za praćenje preporuka ombudsmana i njihovog (ne)ispunjavanja od strane organa na koje se preporuka odnosi.

Kroz analizu sadržaja preporuka videće se da li je problem možda i u samoj preporuci, kao i da li građani koriste sve zakonske mogućnosti u ostvarivanju svojih prava s ciljem da se izađe sa konkretnim savetima koji će pospešiti rad ombudsmana, i eventualno nekim normativnim predlozima o samom funkcionisanju ombudsmana.

Sastanku su prisustvovalu predstavnici sledećih organizacija: Helsinški odbor, Centar za praktičnu politiku, Građanske inicijative, Regionalni centar za manjine, Inicijativa mladih za ljudska prava, Pravni skener, Ujedinjene nacije, OEBS, Centar za razvoj Srbije, Beogradski centar za bezbedosnu politiku, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju. Sledeći konsultativni sastanak je planiran nakon prvog kruga sprovedenog monitoringa.

 

 

Beograd, 15.6.2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>