«

»

May 29

Ombudsman: Pravo na dobru upravu uneti u Ustav

Izvor

BEOGRAD – Ombudsman Saša Janković izjavio je danas da će se prilikom prve naredne izmene Ustava Srbije založiti za to da se u najviši pravni akt unese i pravo građana na dobru upravu, čime bi se prekinuli predugi i skupi postupci pred organima javne vlasti.

„Smatram da u prvu narednu izmenu Ustava treba da uđe i pravo na dobru upravu, kao jedno od temeljnih ljudskih prava”, kazao je Janković agenciji Beta.

On je rekao da se građani Srbije ombudsmanu najčešće žale na loš rad organa uprave, predugačke i skupe postupke pred organima iavne vlasti.

„Građani se žale na nešto što formalno nije njihovo Ustavno pravo, pravo na dobru upravu. Zale se na predugačke, skupe besmislene i nelogične postupke pred organima javne uprave”, kazao je zaštitnik građana.

On je ukazao i na to da je u Evropskoj uniji pravo građana na dobru upravu predviđeno kao iedno od temelinih liudskih prava.

„To je pravo u interesu građana, pravo da zaposleni u organima uprave ne rade bilo kako, već najbolje moguće”, kazao je Janković.

On je istakao da je u Srbiji neophodna i bolja međusobna saradnja institucija koje se bave ljudskim pravima.

„Čini mi se da velika većina institucija radi u svom izolovanom krugu i da se nedovoljno koriste mogućnosti saradnje”, kazao je Janković.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, takođe, je ukazala da se građani najviše žale na diskriminaciju koju prema njima čine organi javne vlasti, od lokalnog do državnog nivoa.

„To je nešto što nas brine”, kazala je Petrušić agenciji Beta i dodala da organi javne vlasti koji vrše diskriminaciju ne postupaju prema preporukama poverenika.

Po njenoj oceni, institucija Poverenika treba da ojača, jer sprovođenje preporuka poverenika služi da se otkloni diskriminacija.

Ona je navela da se građani žale na diskriminaciju po različitim osnovama.

„To se odnosi na sferu obrazovanja, ali i na sferu pružanja zdravstvenih usluga. Osobe sa invaliditetom se najčešće žale na nepristupačnost javnih objekata i površina, kao i na probleme prilikom zapošljavanja”, navela je poverenica.

Ona je ukazala i da se žene najčešće žale na diskriminaciju prilikom zapošljavanja, diskriminaciju zbog bračnog i porodičnog statusa, kao i seksualno uznemiravanje.

Ombudsman Saša Janković i Poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić danas su učestvovali na skupu „Ljudska prava i parlamentarci”.

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici međunarodnih institucija UNICEF-a, OEBS-a i Saveta Evrope. Glavna tema skupa bila je što bolja saradnja i usklađenost rada svih organa koji se bave zaštitom ljudskih prava i uloga parlamenta u tom procesu.

Beta

objavljeno: 06/10/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>