«

»

Oct 15

Ombudsman u Austriji

Ombudsman (na nemačkom Volksanwalt – doslovno narodni advokat ) je poštovana ustanova u Republici Austriji. Njegova uloga je da obezbedi smanjenje osećaja bespomoćnosti građana spram države, posebno spram državne administracije. Ombudsman je uveden 1977. saveznim zakonom, a ustavna kategorija postaje 1982. Njegove nadležnosti se protežu na savezne i institucije saveznih pokrajina, sa izuzetkom Tirola i Forarlberga.

Njegov glavni zadatak je da ispita loše postupanje pravosuđa npr. odlaganje sudskog postupka. Većina postupaka se vodi na osnovu pojedinačnih zahteva građana, međutim, ombudsman ima i obavezu da deluje po službenoj dužnosti u slučajevima kada postoji potreba. Ombudsman je supsidijarna ustanova, što znači da nije nadležan ukoliko su sve mogućnosti pred sudovima nisu iscrpljene. U vezi sa legitimnom žalbom, ombudsman ima pravo da ispita sve navode i prikupi podatke o datom slučaju od dotičnog administrativnog tela. Ukoliko prepozna neregularnosti, ombudsman može da uputi preporuke o poboljšanju funkcionisanja administracije. Međutim, ove preporuke nisu obavezujuće. U slučaju da ustanova na koju su preporuke adresirane odluči da ne postupa u skladu sa preporukama, ista mora da navede razloge takvog (ne)postupanja. Međutim, ova procedura je veoma retka, budući da državne ustanove uglavnom postupaju u skladu sa ombudsmanovim preprukama.

U poređenju sa institucijom ombudsmana u Srbiji, u Austriji kandidat za tu poziciju ne mora da ispuni toliki broj uslova. Prvenstveno ne smeju biti članovi savezne vlade, niti smeju obavljati bilo koju drugu funkciju. 3 člana ove institucije bira parlament na period od 6 godina, sa mogućnošću ponovnog izbora. U svojoj nadležnosti ima predlaganje poništenja zakona i pravila pred Ustavnim sudom i podnošenje predloga zakona parlamentu. Institut Ombudsmana ima obavezu da objavljuje godišnje izveštaje. Od 2003. ovi godišnji izveštaji sadrže poglavlja o osnovnim pravima, a od 2005. i poglavlje o nepravilnostima u antidiskriminatornoj politici. U julu 2012. nadležnosti su značajno proširene u oblasti zaštite ljudskih prava i uključuju preventivnu kontrolu ustanova pred kojima slobode i prava mogu biti uskraćena. Reč je o zatvorima, psihijatrijskim bolnicama, sirotištima, kasarnama i domovima za smeštaj starijih osoba.

2011. preko 16000 žalbi je upućeno Ombudsmanu, od čega je u 7000 slučajeva postojao osnov za pokretanje postupka. U 1041 slučaju utvrđeno je da je došlo do neodgovarajućeg postupanja adminisstracije. U većini drugih slučajeva, žalbe su odbačene zato što su građani imali na raspolaganju druge mogućnosti za rešavanje svog problema (npr. pred sudovima). U 54 slučaja Ombudsman je reagovao po službenoj dužnosti. 2011. Ombudsman je načino brojne preporuke za promenu zakona, od kojih je tek nekolicina primenjena.

Uprkos malom broju opravdanih pitužbi, podnosioci su informisani o mogućnostima rešavanja svog problema. Veliki broj žalbi bi mogao biti posledica i emisije “Der Bürgeranwalt”, u kojoj “narodni advokati” predstavljaju javnosti izabrane slučajeve. Iako broj opravdanih žalbi nije veliki, Ombudsman ima važnu ulogu u disciplinovanju državnih ustanova, budući da samo postojanje ove institucije utiče na njihovo bojle funkcionisanje obavezujući ih da se bliže pridržavaju duha zakona.

Više informacija o Ombudsmanu na engleskom (http://volksanwaltschaft.gv.at/en) i hrvatskom (http://volksanwaltschaft.gv.at/hr) jeziku.

Izvori

 

  • Kofler, Brigitte (2008) – Österreich, In: Kucsko-Stadlmayer, Gabriele (ed.) Europäische Ombudsman-Institutionen. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur vielfältigen Umsetzung einer Idee. Zweiter Teil. Springer, p. 319-328.
  • Schwärtzler, Nikolaus (2000) – The Ombudsman Institutions in Austria, In: Hossain, Kamal et al. (eds.) Human Rights Commissions and Ombudsman Offices – National Experiences Throughout the World. Kluwer, p. 247-267.
  • Volksanwaltschaft (2012) – Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und and den Bundesrat 2011. <http://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/8t3lu/parlamentsbericht35.pdf>, last access: 22 August 2012.

 

by Carsten Fiedler & Slavko Arsović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>