May 29

Posao zahvaljujući partijskoj pripadnosti

Prošle godine zaštitniku građana obratilo se 12.130 građana, što je 40 posto više nego 2010. godine. Najbrojnije pritužbe odnose se na oblast rada.

Naime, najviše je nezadovoljnih građana koji ne mogu da ostvare pravo na rad, onih koji se žale da poslodavci izbegavaju da ih prijave na obavezno socijalno osiguranje, odnosno da rade na crno, onih koji rade a ne primaju platu…

Po izveštaju koji je zaštitnik građana dostavio Skupštini Srbije, preovlađujući stav građana Srbije je da se posao dobija zahvaljujući partijskoj pripadnosti, rodbinskoj ili nekoj drugoj vezi. Veći broj pritužbi odnosi se i na postupanje Inspekcije rada. Građani su se žalili i na nesklad između donetih zakona i onoga što se događa u stvarnom životu. Zaštitnik građana ističe da je niz pravnih akata za zaštitu ljudskih prava ostao “mrtvo slovo” na papiru.

Pročitajte više »

May 29

TRAGOM – Zaštitnik građana Saša Janković objavio redovni godišnji izveštaj Ministarstva najviše kršila prava građana

Beograd – Zaštitnik građana Saša Janković utvrdio je propuste u radu državnih organa koji su dovodili do povrede prava građana prošle godine i zbog toga je uputio 217 preporuka da se uočeni propusti otklone, od kojih skoro četvrtinu čine preporuke ministarstvima. Najviše propusta, potom, uočeno je u radu ustanova u oblasti obrazovanja, uprava u sastavu ministarstava, lokalne samouprave i ustanovama socijalne zaštite.

U izveštaju ombudsmana navodi se da su do kraja godine organi u roku izvršili više od polovine preporuka, odnosno 116, četvrtina njih nije izvršena, dok kod 47 preporuka do naznačenog datuma još nije istekao rok ostavljen organima za postupanje. Što se tiče ministarstava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije postupilo po osam preporuka zaštitnika građana…

Pročitajte više »

May 29

Građani zaslužuju dobru upravu

Obaveza organa vlasti je da svoj posao radi na način koji građaninu omogućava da najpotpunije i efikasnije ostvari svoja prava, da mu obaveze svede na nužnu meru i stvori najbolje uslove za ostvarivanje zakonitih interesa
Zaštitnik građana je relativno nova institucija kod nas, i njegova dužnost po onoj narodnoj trebalo bi da bude da građani ne završe u ćorsakaku „gde te kadija tuži i kadija ti sudi”. Čini se da će za zaštitnika građana posla biti sve više i više, jer građani se najčešće žale na ćutanje i nerad državnih činovnika, besmislene birokratske zahteve, na greške službenika koje moraju sami da ispravljaju i plaćaju… Zaštitniku se žale i zbog nepoštovanja i ignorisanja sudskih odluka, ali i zbog kršenja prava posebno ranjivih grupa: dece, osoba lišenih slobode, pripadnika nacionalnih manjina, kao i građana sa invaliditetom.

Pročitajte više »

May 29

Ombudsman: Pravo na dobru upravu uneti u Ustav

BEOGRAD – Ombudsman Saša Janković izjavio je danas da će se prilikom prve naredne izmene Ustava Srbije založiti za to da se u najviši pravni akt unese i pravo građana na dobru upravu, čime bi se prekinuli predugi i skupi postupci pred organima javne vlasti.

„Smatram da u prvu narednu izmenu Ustava treba da uđe i pravo na dobru upravu, kao jedno od temeljnih ljudskih prava”, kazao je Janković agenciji Beta.

Pročitajte više »

May 29

Ombudsman u Švedskoj

Švedska je prva zemlja koja je uvela instituciju Parlamentarnog ombudsmana (Justitieombudsman) ješ davne 1809. godine, usled čega u ovom kratkom uporetnom pregledu Švedska zaslužuje posebnu pažnju. Nastanak institucije ombudsmana u Švedskoj, neraskidivo je povezan sa jednom drugom institucijom švedskog pravnog sistema – kancelarom pravde.

Pročitajte više »

May 29

Usvojiti nacionalni preventivni mehanizam

Predstavnik Helsinškog odora za ljudska prava Ivan Kuzminović rekao je da će u narednom periodu biti objavljeno još snimaka torture u policijskim stanicama.

Kuzmanović je rekao da se neke od navedenih prijava odnose na period od pre nekoliko meseci i naveli primere dve žrtve policijske torture tokom maja i marta ove godine.

Pročitajte više »

May 28

Apel Kuće ljudskih prava Skupštini Republike Srbije

Savez udruženja Kuća ljudskih prava i demokratije skreće pažnju Narodnoj skupštini Srbije i drugim donosiocima odluka da je nedopustivo da se pitanje izmene Zakona o Zaštitniku građana i izbor Zaštitnika građana još uvek ne nalazi na dnevnom redu Narodne skupštine. Odlaganje rasprave i najave da će o pitanju izmena ovog zakona, kao i o izboru Zaštitnika građana odlučivati naredni saziv skupštine dovelo bi ovu nezavisnu instituciju u VD stanje i na taj način ozbiljno ugrozilo njen uspešan rad na zaštiti ljudskih prava i ograničilo efekte započetih procesa uređenja oblasti ljudskih prava.

Pročitajte više »

Stariji postovi «

» Noviji postovi