«

»

Oct 11

Yucom i Beogradski centar za ljudska prava obavili monitoring posetu Sekretarijatu za poslove legalizacije objekata Gradske uprave Grada Beograda

Monitoring tim Komiteta pravnika za ljudska prava i Beogradskog centra za ljudska prava održao je sastanak sa zamenikom sekretara Sekretarijata za poslove legalizacije objekata Gradske uprave Grada Beograda, gospodinom Daliborom Biševcem, u četvrtak 11. oktobra 2012. godine u zgradi Gradske uprave. Razgovor je vođen na temu faktičkog sprovođenja preporuke koju je ovom organu uputio Zaštitnik građana, te komunikacije i odnosa ovog gradskog organa sa institucijom Zaštitnika građana.

Prema rečima sagovornika, Sekretarijat za poslove legalizacije objekata u vezi sa svojim dosadašnjim radom na velikom broju predmeta nije imao pritužbe na rad koje bi rezultirale preporukom Zaštitnika građana, izuzev preporuke koja se odnosi na izvršenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju K. protiv Srbije(presuda ovog suda od 25.11.2008.).

Upravo okolnosti u vezi sa postupanjem po navedenoj preporuci su činile fokus razgovora s obzirom da konkretni mehanizmi za komunikaciju, saradnju i postupanje po preporukama Zaštitnika građana nisu ustanovljeni u ovom organu.

Monitoring timu je pojašnjena procedura postupanja u predmetima po zahtevu za legalizaciju objekta, pri čemu su izneti relevantni statistički pokazatelji koji pojašnajvaju rad ovog organa. Predmet razgovora su bili i pravni propisi koji regulišu ovu konkretnu oblast i kapaciteti i organizacija rada ovog organa javne vlasti.

Link ka preporuci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>