«

»

Oct 15

Ombudsman u Bosni i Hercegovini

Ustanova Ombudsmana je u Bosni i Hercegovini (BiH) uvedena na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. Cilj postojoanja ove institucije je ostvarivanje principa dobre uprave, vladavine prava, kao i zaštita prava i sloboda fizičkih i pravnih lica. Sve do nedavno, postojale su tri institucije ombudsmana u BiH, po jedna za svaki entitet i jedna na nivou države. 2010. reforma sa ciljem centralizacije je sprovedena i sve nadležnosti su prenete na državnu instituciju.

Sve do 2003. pozicije u okviru tzv. Tranzicionog ombudsmana su držali strani državljani. Danas, tri ombudsmana moraju imati državljanstvo BiH i biti izabrani od dva doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Period na koji se biraju je 6 godina i ponovni izbor je moguć. Preduslovi koje kandidati za obavljanje ove funkcije moraju ispunjavati su zahtevni i slični su onima u Republici Srbiji. Na primer, završen Pravni fakultet i 10 godina radnog iskustva u oblasti zaštite ljudskih prava.

Nadležnosti

 

Važne nadležnosti institucije   Ombudsmana leže u kontroli administrativnih organa BiH. Zadatak je ombudsmana da razotkrije loše funkcionisanje administracije, kao i narušavanje ljudskih i građanskih prava. Ova kontrolna funkcija uključuje i vojnu upravu. U te svrhe, ombudsman ima pravo da zahteva dokumenta od uprave. Organi uprave su dužni da sarađuju sa Ombudsmanom. Ovoj ustanovi su takođe garantovana prava pristupa tajnim i poverljivim dokumentima. Ombudsman može upućivati preporuke odgovarajućim institucijama sa ciljem poboljšanja rada istih u oblasti koje se tiču standarda ljudskih prava i dobre uprave. Ombudsman može preporučiti pokretanje krivičnih postupaka pred sudovima kao i promenu zakona.

Ombudsman izdaje godišnje izveštaje u vezi sa svojim aktivnostima i može da izdaje i posebne izveštaje u vezi sa određenim problematičnim oblastima u društvu. U poslednje dve godine, izdati su sledeći posebni izveštaji – Posebni izveštaj o pravima na penziju, u vezi sa stanjem ljudskih prava starijih osoba i Posebni izveštaj o trenutnom stanju zaštite prava dece u krivičnim postupcima.

Ustanova Ombudsmana može delovati po službenoj dužnosti, međutim, većina postupaka je pokrenuta na osnovu pritužbi građana. Građani mogu kontaktirati Ombudsmana svim vidovima komunikacije, a postoji i pet lokalnih kancelarija u većim gradovima, gde se građani mogu neposredno obratiti službenicima ove institucije. Deo radnog vremena provode i u drugim mestima BiH u određenim intervalima.

Rad Ombudsmana

2011. Ombudsman je primio 3067 žpritužbi građana. Pritužbe su kategorizovane prema oblasti na koju se odnose. Većina pritužbi je prosleđena Odeljenju za praćenje političkih i građanskih prava (1815) i Odeljenju za ekonomska, socijalna i kulturna pitanja (735). Visok nivo pritužbi u ovim oblastima se smatra posledicom neusklađenosti domaćeg zakonodavstva sa standardima zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i posledicom složene administrativne strukture BiH. Konstantno je jedan od najvećih prblema narušavanje prava na suđenje u razumnom roku i neizvršavanje presuda.

 

Dok ukupni broj pritužbi opada Odeljenje za eliminaciju svih oblika diskriminacije je zabeležilo porast pritužbi između 2010. kada ih je bilo 135 i 2011. kada ih je bilo 191. Ombudsman pripisuje ovaj porast donošenju Zakona protiv diskriminacije 2010.

U mnogim slučajevima, građani ne znaju kome bi trebalo da se obrate, pa se često intervencija Ombudsmana svodi na pružanje pravnog saveta ili saveta kome bi građani trebalo da se obrate. Značajan broj prpitužbi biva odbačen jer građani prestaju biti zainteresovani za intervenciju Ombudsmana u svom slučaju.

2011. Ombudsman je uputio 221 preporuku. Većina ovih preporuka je bila u vezi sa radnim odnosima, budući da su, prema stavu predstavnika ove institucije, ljudska prava često narušena upravo u ovoj oblasti. Prema godišnjem izveštaju iz 2011, 71 preporuka je bila primenjena. U svim ostalim slućajevima, date ustanove nisu reagovale na preporuke ili su imale primedbe na ciljeve istih.

Stalni problem za ovu instituciju predstavljaju niska primanja, u ovom trenutku 56-oro zaposlenih. Zbog niskih plata i velikog obima posla, dolazi do česte promene kadrova. To ugrožava kvalitet rada. Ovo navodimo prema godišnjem izveštaju iz 2011.

Dodatne informacije mogu biti pronađene na internet sajtu Ombudsmana BiH

www.ombudsmen.gov.ba.

Izvori

 

  • The Institution of Human Rights Ombudsman (2012) – Annual Report on Results of the Activities of the Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina for 2011. <http://www.ombudsmen.gov.ba/materijali/publikacije/GI2011/Annual_Report2011.pdf>, last access: 13 September 2012.
  • Kofler, Brigitte (2008) – Bosnien und Herzegovina, In: Kucsko-Stadlmayer, Gabriele (ed.)

Europäische Ombudsman-Institutionen. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur vielfältigen Umsetzung einer Idee. Zweiter Teil. Springer, p. 115-121.

         by Carsten Fiedler & Slavko Arsović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>