Ombudsman

Feb 26

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova sastao se sa Zaštitnikom građana i predstavnicima JUKOM-a i Misije OEBS-a u Srbiji

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović sastao se danas sa Sašom Jankovićem, Zaštitnikom građana, Milanom Antonijevićem iz JUKOM-a i predstavnicima Misije OEBS-a u Srbiji.

Meho Omerović i Saša Janković definisali su prioritetne teme kojima će se tokom naredne godine baviti Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Zaštitnik građana. Kao najznačajnija pitanja, koja bi trebalo da budu rešena do kraja 2014. godine, istakli su pitanje azila i ilegalnih imigranata i prosjačenje dece na ulici. Takođe, naveli su i pitanje kidnapovanih i nestalih lica na teritoriji Srbije i izbeglih i raseljenih lica kao probleme kojima će se zajednički baviti ovaj Odbor i Zaštitnik građana.

Pročitajte više »

Feb 19

Грађани и администрација у Србији пречесто непријатељи

Заштитник грађана Саша Јанковић је изјавио је да су грађани и администрација у Србији пречесто непријатељи и истакао је да су ћутање управе и неизвршавање коначних судских и других одлука од стране органа управе најчешћи примери лоше управе, који имају везе и са корупцијом. На конференцији „Принципи добра управа као брана од корупције“, која је …

Pročitajte više »

Dec 26

Predlog Kodeksa dobre uprave

Pravilo 1. Kodeks

1. Kodeks dobre uprave (u daljem tekstu: Kodeks) je opšti okvir pravilnog administrativnog ponašanja (dobre uprave) za organe javne vlasti i javne službenike, koji sadrži profesionalne standarde i etička pravila ponašanja za obavljanje službenih poslova i ostvarivanje komunikacije sa građanima.

2. Građani, u smislu ovog kodeksa, su sva fizička i pravna lica – bez obzira na državljanstvo i sedište, kao i grupe lica koja ostvaruju komunikaciju sa organima javne vlasti i javnim službenicima.

Pravilo 2. Oblast primene

1. Pravila ovog kodeksa dužna su da primenjuju izabrana, imenovana i postavljena lica, državni službenici, nameštenici i druga lica (u daljem tekstu: javni službenici) kada obavljaju nadležnosti i poslove državnog organa, drugog organa ili organizacije, preduzeća ili ustanove kojima su poverena javna ovlašćenja (organi javne vlasti).

2. Kodeks ne isključuje primenu posebnih pravila koja su uspostavljena ili se mogu uspostaviti za određeni organ javne vlasti ili kategorije javnih službenika.

Pročitajte više »

Nov 08

Defensor del Pueblo – Zaštitnik građana Španije

Istorijski koreni ustanove Ustav iz 1978. godine je uveo instituciju Ombudsmana (na španskom Defensor del Pueblo – doslovno zaštitnik naroda) u španski politički i pravni sistem. Međutim, neki komentatori su sugerisali da je ova ustanova imala svoje manje ili više direktne istorijske korene, ne samo u Skandinaviji, odakle potiče, već i u samoj Španiji. Kao …

Pročitajte više »

Nov 01

EK: Kancelarija zaštitnika građana efikasna i pristupačnija

   Evropska komisija (EK) je 10. oktobra 2012. objavila godišnji izveštaj o napretku u kojem su opisani napori zemalja kanididata za članstvo u EU i zemlja potencijalnih kandidata koji su učinjeni u proteklih dvanaest meseci radi približavanja evropskim političkim i institucionalnim standardima. Nakon što je prošlogodišnji izveštaj pohvalio Srbiju, ovogodišnji je osrednje ocenio rezultate o …

Pročitajte više »

Oct 15

Ombudsman u Austriji

Ombudsman (na nemačkom Volksanwalt – doslovno narodni advokat ) je poštovana ustanova u Republici Austriji. Njegova uloga je da obezbedi smanjenje osećaja bespomoćnosti građana spram države, posebno spram državne administracije. Ombudsman je uveden 1977. saveznim zakonom, a ustavna kategorija postaje 1982. Njegove nadležnosti se protežu na savezne i institucije saveznih pokrajina, sa izuzetkom Tirola i …

Pročitajte više »

Oct 15

Ombudsman u Bosni i Hercegovini

Ustanova Ombudsmana je u Bosni i Hercegovini (BiH) uvedena na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. Cilj postojoanja ove institucije je ostvarivanje principa dobre uprave, vladavine prava, kao i zaštita prava i sloboda fizičkih i pravnih lica. Sve do nedavno, postojale su tri institucije ombudsmana u BiH, po jedna za svaki entitet i jedna na …

Pročitajte više »

Stariji postovi «