Ombudsmani u regionu

Oct 15

Ombudsman u Bosni i Hercegovini

Ustanova Ombudsmana je u Bosni i Hercegovini (BiH) uvedena na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. Cilj postojoanja ove institucije je ostvarivanje principa dobre uprave, vladavine prava, kao i zaštita prava i sloboda fizičkih i pravnih lica. Sve do nedavno, postojale su tri institucije ombudsmana u BiH, po jedna za svaki entitet i jedna na …

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman u Crnoj Gori

Ombudsman u Crnoj GorU Crnoj Gori ombudsman je ustanovljen Zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda (2003).[1] Nakon donošenja Ustava Crne Gore (2007), ombudsman postaje ustavna kategorija. Tako, prema Ustavu Crne Gore: „Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je samostalan i nezavisan organ koji preduzima mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda vrši funkciju na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, pridržavajući se i načela pravde i pravičnosti. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda imenuje se na vrijeme od šest godina i može biti razriješen u slučajevima predviđenim zakonom. “(čl. 81)

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman – Croatia

Institucija pučkog pravobranitelja ustanovljena je Ustavom Republike Hrvatske i definiran je kao opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupcima pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti, u postupcima pred Ministarstvom obrane, oružanim snagama i službama sigurnosti, pred tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i štiti pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman u Hrvatskoj

Sa prostora bivše SFRJ Hrvatska je prva država koja je u svoj pravni sistam uvela instituciju ombudsmana pod nazivom Pučki pravobranitelj. Ustavni osnov za uvođenje ove institucije sadržan je u Ustavu Republike Hrvatske iz 1991. godine i glasi: „Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Sabora Republike Hrvatske koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tjelima koja imaju javne ovlasti. Pučkog pravobranitelja bira Zastupnički dom na vrijeme od osam godina. Uvjeti za izbor i razrješenje, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika uređuju se zakonom”.

Pročitajte više »