Ombudsman u Crnoj Gori

May 28

Ombudsman u Crnoj Gori

Ombudsman u Crnoj GorU Crnoj Gori ombudsman je ustanovljen Zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda (2003).[1] Nakon donošenja Ustava Crne Gore (2007), ombudsman postaje ustavna kategorija. Tako, prema Ustavu Crne Gore: „Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je samostalan i nezavisan organ koji preduzima mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda vrši funkciju na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, pridržavajući se i načela pravde i pravičnosti. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda imenuje se na vrijeme od šest godina i može biti razriješen u slučajevima predviđenim zakonom. “(čl. 81)

Pročitajte više »