Ombudsman u Hrvatskoj

May 28

Ombudsman – Croatia

Institucija pučkog pravobranitelja ustanovljena je Ustavom Republike Hrvatske i definiran je kao opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupcima pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti, u postupcima pred Ministarstvom obrane, oružanim snagama i službama sigurnosti, pred tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i štiti pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman u Hrvatskoj

Sa prostora bivše SFRJ Hrvatska je prva država koja je u svoj pravni sistam uvela instituciju ombudsmana pod nazivom Pučki pravobranitelj. Ustavni osnov za uvođenje ove institucije sadržan je u Ustavu Republike Hrvatske iz 1991. godine i glasi: „Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Sabora Republike Hrvatske koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tjelima koja imaju javne ovlasti. Pučkog pravobranitelja bira Zastupnički dom na vrijeme od osam godina. Uvjeti za izbor i razrješenje, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika uređuju se zakonom”.

Pročitajte više »