«

»

May 28

Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2011. godinu

Preuzmite izveštaj >>OVDE<<

Najčešće povrede prava građana na „dobru upravu“ su se odnosile na povredu prava na poštovanje zakona i prava na dobijanje odluke u zakonskom roku, kako pokazuje sledeća tabela:

 

Tabela 7. – Najčešće povrede prava građana na „dobru upravu“

Pravo na poštovanje zakona

349

14,19%

Pravo na dobijanje odluke u zakonskom roku

173

7,04%

Pravo na efikasno postupanje organa

160

6,51%

Pravo na zaštitu od ćutanja administracije

124

5,04%

Pravo na korektno postupanje organa

98

3,99%

Pravo na ravnopravan tretman građana

42

1,71%

Pravo na zaštitu zbog povrede postupka

50

2,03%

Pravo na poštovanje stvorenih pravnih očekivanja

45

1,83%

Pravo na odsustvo zloupotrebe ovlašćenja

21

0,85%

Pravo na naknadu štete

19

0,77%

Pravo na srazmernost u radu organa

2

0,08%

Ukupno

1083

44,04%

 

            Organi na čiji je rad bilo najviše pritužbi u 2011. godini svakako su ministarstva, na čiji je rad bilo 728 pritužbi, potom republičke agencije (532), jedinice lokalne samouprave (431) i drugi organi.

 

Grafikon 12. – Pritužbe prema organima na čiji rad se odnose

 

                    U toku 2011. godine Zaštitnik građana je, postupajući po pritužbama iz resora dobre uprave, pokrenuo 556 postupaka kontrole rada organa uprave i obavio 27 nadzornih poseta organima. Nakon sprovedenih postupaka kontrole i nadzora okončan je rad na 564 predmeta na sledeći način: odbijanjem pritužbe kao neosnovane u 337 slučajeva (59,75%), obustavom postupka u 95 slučajeva (16,84%), preporukom u 86 slučajeva (15,25%), odustankom podnosioca od pritužbe u 37 slučajeva (6,56%), u 5 slučajeva mišljenjem Zaštitnika građana, saopštenjem u dva slučaja i smrću podnosioca pritužbe takođe u dva slučaja. Grafikon pokazuje razloge za odbačaj pritužbi:

Grafikon 13. – Odbačaj pritužbi u oblasti dobre uprave

 

 

Zaštitnik građana je u toku 2011. godini završio rad i na 466 pritužbi prenetih iz 2010. godine na taj način što je povodom njih pokrenuo 74 postupka kontrole rada organa uprave, nakon čega je utvrdio da u 160 pritužbi nije bilo osnova za dalje vođenje postupka, 206 pritužbi je odbačeno zbog naenadležnosti i drugih Zakonom utvrđenih razloga, u 48 slučajeva organi su sami otklonili nedostatke u radu u toku vođenja postupka ZG, povodom 41 predmeta ZG je uputio preporuke  i mišljenje organima a u 11 predmeta podnosioci su odustali od pritužbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>