«

»

Oct 23

Monitoring poseta Gradu Pančevo

U nastavku aktivnosti praćenja sprovođenja preporuka Zaštitnika građana tim istraživača Yucoma i Beogradskog centra za ljudska prava posetio je grad Pančevo i održao sastanak sa predstavnicom Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove gradonačelnika i Gradskog veća, Ivanom Marković. Na sastanku – intervjuu učestvovala je i Jelena Belić, rukovotkinja sektora za pravne i opšte poslove JKP „Autotransport Pančevo“. Neisplaćivanje razlike zarada zaposlenima od strane ovog preduzeća bio je razlog zaključenja sporazuma predstavnika radnika i preduzeća sa čelnicima Grada Pančevo, a neispunjenje obaveza preuzetih sporazumom od strane Grada ocenjeno je kao neispunjavanje opravdanih očekivanja, odnosno kao  povreda principa dobre uprave.

Predstavnica javnog komunalnog preduzeća, koje prevozi putnike od 1968. godine, detaljno je uputila istraživače u problematiku koja postoji od 2004. godine, ukazujući na finansijske probleme sa kojima se suočava ovo preduzeće i nelojalnu konkurenciju saobraćajnih prevoznika, mnoštvo (oko 400) sudskih sporova protiv ovog preduzeća iniciranih na osnovu izmena koeficijenta za određivanje visine naknade zarade za vozače, te na nezainteresovanost gradskog javnog pravobranilaštva za učešće u ovim predmetima.

Predstavnica Grada je sagovornicima približila proceduru postupanja po predstavkama građana i primedbama na rad gradske uprave koje se u najvećem broju odnose na pitanja socijalne politike, zapošljavanja i legalizacije objekata. Razmatrana je dosadašnja komunikacija sa Zaštitnikom građana i mehanizam postupanja po preporukama ovog tela, kojom prilikom su istraživači dobili na uvid predmetnu dokumentaciju. Formulacija preporuke i povreda principa dobre uprave bila su posebno razmatrana pitanja na sastanku u zgradi pančevačke gradske uprave.

Link ka preporuci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>