«

»

Oct 21

Monitoring poseta Upravi za građanska stanja i opšte poslove Grada Niša

Tim istraživača Yucoma i Beogradskog centra za ljudska prava održao je sastanak – intervju sa načelnikom Uprave za građanska stanja i opšte poslove Grada Niša, gospodinom Aleksandrom Ranđelovićem u upravnoj zgradi Grada Niša u petak 19.10.2012. godine. Ovom prilikom su pribavljane informacije o postupku po pritužbama građana na rad ove uprave i načinu postupanja po njima, komunikaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova po pitanju izdavanja ličnih dokumenata građanima i komunikaciji sa Zaštitnikom građana.

Posete službe Zaštitnika građana i saradnja sa Policijskom upravom Niš bile su ključne da ova služba unapredi praksu koja je od strane Zaštitnika građana ocenjena kao „loša uprava“.

Ukazano je na preopterećenost službe zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata (800-1000 zahteva dnevno), na problem autentičnosti zahteva, ljudskih resursa u upravi i problema koji se javljaju u radu Matične službe za Kosovo i Metohiju, koja jedne od dve matične službe ove uprave, kao i o mehanizmima rešavanja po pritužbama građana.

Razmatran je i odnos ove gradske uprave prema organizacijama za zaštitu ljudskih prava i sadržina preporuka koje su upućene ovom organu i Ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa istim predmetom, te različita tumačenja Zakona o državljanstvu i njegovih izmena i pitanje blagovremenosti postupanja po zahtevima građana.

Takođe, sadržaj preporuke, posebno stav izreke preporuke koji se odnosi na pisano izvinjenje pritužiocu bio je posebno zanimljiva tema za sagovornike.

Link ka preporuci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>