«

»

Jun 05

Postupanje Ombudsmana Evropske unije

Preuzmite dokument >>OVDE<<

Iz godišnjeg izveštaja o postupanju Ombudsmana Evropske unije u 2010. godini

(str. 18, 32-36)

Uvid u dokumenta i saslušanje svedoka član 3(2) Statuta Ombudsmana zahteva da EU institucije pruže Ombudsmanu svaku informaciju koju on zahteva od njih i da mu obezbede pristup dokumentima. Ombudsmanovo ovlašćenje da ima uvid u dokumenta omogućuje mu da proverava kompletnost i tačnost zahtevanih informacija. Dakle, važna garancija za podnesene pritužbe je to što Ombudsman može da sprovodi detaljnu i potpunu istragu. Ombudsmanovo ovlašćenje da ima uvid u dokumenta korišćeno je u 26 slučajeva tokom 2010. godine. Član 3(2) Statuta predviđa da funkcioneri i drugi službenici EU institucija svedoče na zahtev Ombudsmana, iako su oni i dalje obavezni pre svega da, u skladu sa drugim propisima, čuvaju službenu tajnu.  Ombudsmanovo ovlašćenje da saslušava svedoke nije korišćeno  tokom 2010. godine.

Zahtev Ombudsmana za čuvanje poverljivosti dokumenata i informacija dobijenih za vreme istrage je pojašnjen i potkrepljn Statutom o reviziji od 2008.

Izmenjeni Statut predviđa da Ombudsmanov pristup poverljivim informacijama ili dokumentima, naročito osetljivim dokumentima u smislu člana 9 Uredbe 1049/20014, podleže pravilima o bezbednosti EU institucija. Institucije koje pružaju tako poverljive informacije ili dokumenta, informisaće Ombudsmana o toj poverljivosti. Štaviše, Ombudsman će morati unapred da se složi sa relevantnom institucijom o uslovima za tretman poverljivih informacija i dokumenata ili drugih dokumenata i informacija koji su obuhvaćeni obavezom profesionalne tajne. U slučajevima 523/2009/TS i 944/2008/OV postignut je dogovor sa Savetom za uvid u dokumenta koja su klasifikovana kao „EU ograničena”.

 

Prijateljska rešenja

Kad god je moguće, Ombudsman pokušava da postigne pozitivan ishod i zadovolji obe strane – lice koje je podnelo pritužbu i instituciju protiv koje je ona podnesena. Saradnja između EU institucija je ključna za ovako uspešan ishod, koji pomaže jačanje veza između institucija i građana, a na taj način se može izbeći i potreba za dugim i skupim sporovima. Tokom 2010. godine, 179 slučajeva rešile su institucija ili je okončano na prijateljski način, praćenjem preporuka Ombudsmana.

Ako istraga ukazuje na to da se radi o lošoj upravi, Ombudsman pokušava da pronađe prijateljsko rešenje kad god je to moguće.  Osam slučajeva bilo je zatvoreno tokom prošle godine, nakon što je postignuto prijateljsko rešenje. Krajem 2010. godine, 18 predloga prijateljskog rešavanja je i dalje bilo pod razmatranjem.

„Kritička” napomena

Ukoliko prijateljsko rešenje nije moguće, ili je pokušaj takvog rešenja neuspešan, Ombudsman ili zatvara slučaj uz napomenu upućenu relevantnoj instituciji ili izrađuje nacrt preporuke. Ombudsman obično sastavlja napomenu ukoliko: (i) više nije moguće da relevantna institucija utiče na loše upravljanje, (ii) loša uprava nema opšte implikacije, i (iii) praćenje od strane Ombudsmana nije neophodno. Ombudsman sastavlja napomene ukoliko: 1. smatra da nacrt prepruke ne bi bio koristan; 2. u slučajevima kada relevantna institucija ne prihvata nacrt preporuke , ali Ombudsman ne smatra prikladnim da podnosi poseban izveštaj parlamentu. Napomena potvrđuje podnosiocu pritužbe da je njegova/njena pritužba opravdana i ukazuje relevantnoj instituciji šta je radila loše, kako bi mogla u budućnosti da izbegne slične nepravilnosti.

Praćenje napomena i drugih primedbi

Sa ciljem da institucije uče iz svojih grešaka i da loša uprava bude izbegnuta u budućnosti, Ombudsman informiše javnost na godišnjem nivou o svojim zaključcima o radu institucija,  prateći svoje napomene i druge primedbe. Ovo se obavlja putem studija koje se objavljuju na veb sajtu Ombudsmana.

Praćenje „kritičkih” napomena i drugih primedbi nastalih u  2009. godini

Ombudsman je pozvao relevantne institucije da odgovore u roku od 6 meseci na napomene i druge primedbe date tokom 2009. godine. On je dobio odgovore na sva obrazloženja i primedbe, osim u 4 slučaja gde su odgovori Komisije stigli previše kasno da bi bili uzeti u obzir.

Nacrti preporuka

U slučajevima u kojima je moguće da institucija sama otkloni loše upravljanje, ili u slučajevima kada je loša uprava naročito ozbiljna i ima opšte implikacije, Ombudsman izrađuje nacrt preporuke upućen toj instituciji. U skladu sa članom 3 (6) Statuta Ombudsmana, institucija mora da pošalje detaljno mišljenje u roku od 3 meseca.

Posebni izveštaji

Ukoliko EU institucija ne odgovori zadovoljavajuće na nacrt preporuke, Ombudsman može da pošalje poseban izveštaj Evropskom parlamentu. Poseban izveštaj može da se sastoji iz preporuka. Kao što je naglašeno u godišnjem izveštaju Ombudsmana za 1998, mogućnost da se poseban izveštaj predstavi Parlamentu je veoma značajna za rad Ombudsmana.          Posebni izveštaj Evropskom parlamentu predstavlja poslednji korak koji Ombudsman može da prezume, s obzirom na to da je usvajanje odluke i vršenje ovlašćenja Parlamenta političko pitanje. Ombudsman pruža  informacije i pomoć koje Parlament eventualno zatraži u vezi sa posebnim izveštajem. Pravilnik Evropskog parlamenta predviđa Odbor za predstavke koji je nadležan za odnose Ombudsmana i Parlamenta. Na sastanku Odbora za predstavke 12. okrobra 2005., Ombudsman je prihvatio da se, u skladu sa pravilom 205(3) Poslovnika Parlamenta, pojavi pred Odborom na sopstveni zahtev, kada Parlamentu predstavlja poseban izveštaj. Jedan poseban izveštaj bio je podnesen 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>