«

»

Feb 26

Preporukama je moguće menjati stvarnost u Srbiji

Beta 22. februar 2013.

Zaštitnik gradjana Saša Janković izjavio je u petak da je preporukama ombudsmana moguće menjati stvarnost u Srbiji, uprkos otporu institucija.

Na konferenciji za novinare u Beogradu posvećenoj izvršavanju preporuka ombudsmana, Janković je kazao da se pokazalo da u Srbiji postoji 30 odsto organa, odnosno pojedinica u njima koji misle da su iznad svakog zakona.

“Relativno možemo da se pohvalimo izvršavanjem preporuka ombudsmana, ali ne možemo da se pohvalimo i ne možemo biti zadovoljni da kada zaštitnik gradjana utvrdi štetu nanetu pravima gradjana to ignoriše i krši organ koji prima platu iz državnog budžeta”, rekao je Janković.

On je ocenio da se takvim ponašanjem urušava poverenje gradjana u državu i naveo da sve nezavisne institucije u Srbiji insistiraju da se aktivira kontrolna uloga parlamenta, kada je reč o izvršavanju preporuka ombudsmana koje nisu obavezujuće.

Janković je kazao da Zaštitnik gradjana nastoji da, bez obzira na otpor, snagom argumenata ubedi da je u interesu za sve u državi da se preporuke ombudsmana izvršavaju.

Na konfereciji za novinare je predstavljena publikacija Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) i Beogradskog centra za ljudska prava “Zaštitnik gradjana – preporuke u praksi”, a ombudsman Janković je kazao da je ta publikacija korisno štivo i da se nada da će doprineti da se preporuke zaštitnika gradjana ispunjavaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>