«

»

Feb 05

“Zelenaške kamate Poreske uprave”

Beograd — Poreska uprava Ministarstva finansija nije postupila po preporuci zaštitnika građana i vratila novac građanima kojima je mesecima zaračunavala kamatu na kamatu.

Kako je saopštila Služba ombudsmana, Poreska uprava novac nije vratila čak ni pošto je Ustavni sud takav obračun ocenio kao neustavan.

Zaštitnik građana Saša Janković je 21. maja preporučio Poreskoj upravi da utvrdi kome je nakon odluke Ustavnog suda od 12. jula 2012. još skoro pet meseci, do 1. januara 2013. godine zaračunavala neustavnu kamatu na kamatu i da tim građanima vrati novac.

Poreska uprava odgovorila je da neće da postupi po preporuci jer se odluka Ustavnog suda formalno nije ticala Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, već Zakona o visini stope zatezne kamate.

Zaštitnik građana je, međutim, prethodno utvrdio da je Ministarstvo finansija bilo dužno da se – sledeći ustavno načelo jedinstva pravnog poretka i principe dobre uprave, pripremi za odluku Ustavnog suda o ustavnosti kamate na kamatu u Zakonu o visini stope zatezne kamate, kako bi, odmah po njenom donošenju, bile izmenjene identične odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a građanima vraćen novac.

Zaštitnik građana smatra da se, bez obzira na ekonomske i formalno-pravne argumente koje je u postupku kontrole iznelo Ministarstvo finansija, državni budžet ne sme puniti naplaćivanjem zelenaških kamata od građana, suprotno odredbama Ustava.

Zaštitnik građana je postupak vodio po sopstvenoj inicijativi, navodi se u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>